Više od 20 godina iskustva

Više od 200 korporativnih klijenataa

Više od 2000 rešenih slučajeva

Advokatsko ortačko društvo
Lazarević & Pršić advokati

Advokatsko ortačko društvo Lazarević&Pršić advokati jedna je od vodećih advokatskih kancelarija u Republici Srbiji u oblasti privrednog, imovinskog i radnog prava.

Zahvaljujući većem obimu kancelarije za pojmove lokalnog tržišta, te fokusiranju profesionalnih resursa na iskusan advokatski kadar, posedujemo odgovarajuće profesionalne resurse koji obezbeđuju brzinu i fleksibilnost, te fokus na delikatnost problema i potreba klijenata.

Naš fokus nije na širokom elaboriranju prepreka koje stoje na putu poslovanju naših klijenata, već na pronalaženju efikasnih načina za rešavanje problema i predlozima praktičnih rešenja u skladu sa individualnim karakteristikama slučaja i konkretnim potrebama poslovanja.

Nikada ne dozvoljavamo da pravo postane samo sebi cilj, već nastojimo da pravnu regulativu stavimo u funkciju pronalaženja ne samo zakonitih, već i reputaciono najoptimalnijih rešenja za naše klijente, tako da imperativne pravne norme ne budu prepreka, već korisno oruđe u rukama uspešnih privrednika.

O nama

Advokatsko ortačko društvo «Lazarević&Pršić advokati» osnovano je u januaru 2005. godine, kao pravni servis orijentisan ka korporativnim klijentima, sa idejom da ovoj vrsti klijenata često nije potrebna samo visoko profesionalna i odgovorna pravna usluga, već i konstantna podrška u radu uz proaktivan pristup i rafinirana i kreativna rešenja problema sa kojima se suočavaju.

Turbulentno tržišno okruženje i česte promene pravnih propisa zahtevaju visok stepen specijalizacije advokata po oblastima prava, koje uključuje ekstenzivno poznavanje prakse sudova i drugih nadležnih organa, međunarodne regulative i komparativnih rešenja. Stoga su aktivnosti kancelarije organizovane u 6 organizacionih delova, i to:

Corporate, Enforcement and banking department (odeljenje)
Employment department (odeljenje)
Dispute resolution department (odeljenje)
Real estate, energy and resources department (odeljenje)
Intelectual property and Information technology department (odeljenje)
General service

Kancelarija je posebno ponosna na Pro bono usluge, koje pruža klijentima u stanju potrebe, u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu.

Oblasti rada

Globalni procesi na internacionalnom nivou u sinergiji sa turbulentnim prilikama na lokalnom i regionalnom tržištu, čine poslovanje u Srbiji veoma zahtevnim, što neretko rezultira potrebom za restrukturiranjem i/ili insolventnošću privrednih društava koja vodi u bankrot. Pokretanje stečajnog postupka ili priprema plana reorganizacije predstavlja problem kako za dužnika koji se suočio sa insolventnošću, tako i za njegove poverioce, veoma često iz bankarskog sektora, koji pored visoke finansijske izloženosti imaju i problem odgovornosti i rezervacija neoperativnih plasmana prema centralnoj banci. Međutim, ovi postupci ne predstavljaju samo problem, već i poslovni izazov za internacionalne investitore koji traže priliku da na rizičnim investicijama ostvare značajne profite.

Kada se ovom spektru različitih I često suprotstavljenih interesa doda multidisciplinarnost pravnih oblasti vezanih za postupke restrukturiranja i insolventnosti, praćene čestim promenama i nedorečenostima propisa, koji zahtevaju duboko poznavanje prakse sudova i drugih organa i organizacija nadležnih za primenu i nadzor nad primenom propisa, kao I često netransparentnim istorijatom imovinskih I komercijalnih odnosa, ova problematika postaje veoma kompleksna. Upravo u ovoj oblasti L&P je razvio značajnu ekspertizu I prepoznat je kao jedan od lidera na domaćem tržištu, pri čemu ima značajnu praksu I reference ostvarene I u regionu I na tržištu EU. Naš tim se ponosi visokim brojem I procentom naplaćenih potraživanja u ovim postupcima, koji su prema statistikama naših klijenata, među najvišim u Srbiji ostvarenim u bankarskom I faktoring sektoru. L&P u ovim postupcima zastupa veliki broj banaka koje su lideri na domaćem, ali I internacionalnom tržištu.

L&P tim, pored pravne ekspertize, raspolaže I kompetentnim poznavanjem finansija I biznis potreba klijenata, što mu omogućava kompletno savetovanje I zastupanje klijenata koji kroz ove vrste postupaka vrše akviziciju insolventnih kompanija ili njihove imovine, počev od inicijalnog planiranja projekta do njegove završne implementacije.

S obzirom na multidisciplinarnost ovih projekata, koji zahtevaju primenu stečajnog, korporativnog, ugovornog, radnog, imovinskog, parničnog I drugih pravnih oblasti, advokati svih naših odeljenja su uključeni u ove procese.

Naše usluge u ovoj oblasti podrazumevaju, ali se ne ograničavaju na:

 • pregovaranje stand-still aranžmana u interesu klijenata,
 • savetovanje klijenata u pripremi unapred pripremljenih planova reorganizacije i refinansiranja,
 • savetovanje klijenata u pripremi planova reorganizacije u toku stečajnog postupka,
 • savetovanje poverilaca u pripremi strategije odbrane od štetnih planova reorganizacije,
 • zastupanje klijenata u stečajnim postupcima u cilju naplate potraživanja,
 • zastupanje klijenata u parničnim postupcima proizašlim iz stečaja,
 • izradu Due diligence izveštaja o neoperativnim plasmanima,
 • pravnu pomoć u strukturiranju i implementaciji složenih projekata restrukturiranja dugovanja u vezi sa stečajnim postupcima i planovima reorganizacije,
 • savetovanje klijenata i učešće u pregovorima akvizicije neoperativnih plasmana kroz prenos potraživanja ili drugim metodima,
 • savetovanje klijenata u vezi sa pribavljanjem sredstava obezbeđenja za potraživanja,

Savremena globalna ekonomija, koja zahteva brzo prilagođavanje tržišta kapitala, robe, usluga i rada čestim promenama koje utiču na produktivnost i tržišnu poziciju, nužno uzrokuje stalne potrebe za restrukturiranjem preduzeća. Stoga su Mergers & Acquisitions, kao najčešći modaliteti restrukturiranja, svakodnevica privrednog okruženja, koja zahteva posebnu ekspertizu I profesionalnu odgovornost, s obzirom na obim ulaganja I brojne izazove sa kojima se investitori susreću, posebno kada se ulaganja vrše na tržištima koje karakteriše regulatorna nestabilnost I raznolikost poslovne prakse, kakvo je tržište Srbije I regiona. Investitorima se nameću mnoga pitanja: Da li je tačno I dovoljno detaljno urađen Due diligence? Da li će preuzimanje uspešno proći potrebnu proceduru u planiranim rokovima? Da li će biti uspešno implementirano? Postoje li rizici koji nisu sagledani? Ova pitanja svakako muče investitore, ali I prodavce. Anticipiranje svih mogućih problema I obezbeđenje pravne sigurnosti klijenata zahteva multidisciplinarnu ekspertizu pravnih savetnika.

Naš tim ima bogato lokalno i regionalno iskustvo u M&A oblasti, kako u oblasti privatizacije društvenog I državnog kapitala, tako I u transakcijama usmerenim na promenu vlasništva ili statusa entiteta u privatnoj svojini, putem klasične kupoprodaje, joint venture aranžmana ili drugih metoda preuzimanja ili dokapitalizacije.

Naši advokati savetuju klijente u svim fazama transakcije od rađanja ideje do konačne realizacije, od izbora targeta I kreiranja structure transakcije, preko izrade due diligence izveštaja, do aktivnog učešća u pregovorima sa partnerima I sprovođenja zaključenog posla kroz odgovarajuće zakonske procedure.

Kao iskusni profesionalci, znamo da posao nije okončan kada je transakcija okončana, te da klijentu tek predstoji obiman rad na implementaciji transakcije u cilju ostvarenja planiranog poslovnog rezultata. U toj, finalnoj fazi realizacije transakcije, klijentu je na raspolaganju multidisciplinarni tim naših advokata, stručnjaka u oblasti korporativnog, poreskog, radnog I drugih pravnih oblasti, koji detaljnim poznavanjem domaćih propisa, prakse I tržišnih odnosa pomažu klijentu da uz minimum rizika uspešno implementira izvršenu transakciju u stečenu kompaniju.

Za razliku od «zdravih» M&A transakcija, distressed M&A transakcije ne odvijaju se isključivo na relaciji prodavac i kupac, već u istoj učestvuju obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci, stečajni sudija, svako sa svojim interesima, koji ne moraju biti i često nisu komplementarni interesima kupca. Naši M&A stručnjaci, u saradnji sa ekspertima iz oblasti Restructuring&Insolvency, ostvaruju značajne rezultate na ovoj vrsti projekata, koristeći prednosti sinergije znanja i iskustva iz obe oblasti.

Naše usluge iz M&A oblasti obuhvataju, bez ograničavanja:

 • Klasičan M&A
 • strukturisanje joint venture aranžmana
 • savetovanje oko ponuda za preuzimanje I drugih metoda preuzimanja (squeeze-out, prinudni otkup akcija)
 • savetovanje na implementaciji preuzimanja
 • odbranu od preuzimanja i prinudnog otkupa
 • postupke vezane za prava manjinskih akcionara
 • statusne promene i promene pravne forme
 • Privatizacije
 • Preuzimanje listiranih društava
 • Dokapitalizacije
 • Distressed Companies M&A

Znamo da posao nije završen okončanjem transakcije i da implementacija nosi drugu vrstu posla, ništa manje kompleksnog i odgovornog od rada na samoj transakciji. Stoga, bez obzira da li smo savetovali klijenta u postupku akvizicije ili ne, naš tim stoji na raspolaganju klijentima za punu asistenciju u stavljanju pribavljenog entiteta u funkciju poslovnih interesa i planova investitora. Posvećenost našeg tima cilju da korporativnom klijentu bude obezbeđena kompletna usluga po sistemu «ključ u ruke» omogućava da naše klijente pratimo u implementaciji njihovih politika i planova na svakodnevnom nivou.

Advokati zaduženi za Corporate & Commercial svakodnevno pružaju punu asistenciju in-house ekspertima naših klijenata iz pravnog sektora, u rešavanju problema koji se odnose na:

 • corporate governance,
 • odnose vlasnika kapitala, izmene osnivačkih akata i ugovora članova društva,
 • izradu drugih vrsta statusne dokumentacije u skladu sa domaćom regulativom,
 • povećanje i smanjenje kapitala,
 • konverzija duga u kapital,
 • statusne promene i promene pravne forme,
 • postupke vezane za prava manjinskih akcionara,
 • izrade komercijalnih i drugih ugovora u funkciji poslovanja klijenta, uključujući i aktivno učešće u pregovorima sa partnerima,
 • prinudno izvršenje ugovornih obaveza,
 • složenih formi restrukturiranja ugovornih obaveza.

Ponosimo se time da su našem timu poklonili poverenje lideri u sektoru bankarstva, osiguranja I finansijskih usluga ne samo u okruženju, već I na internacionalnom nivou.

Poslednja decenija predstavljala je jedan od najvećih izazova u istoriji međunarodnog finansijskog tržišta I zahtevala brzo prilagođavanje I inovativne pristupe rešavanju problema u turbulentnom ekonomskom, političkom I regulatornom okruženju. Ovaj globalni trend nije zaobišao ni Srbiju I region, a rezultirao je porastom stope rizičnih I neoperativnih plasmana, koji predstavljaju stalnu pretnju poslovnim rezultatima banaka, istovremeno predstavljajući poslovne izazove za finansijske investitore orijentisane ka distressed M&A transakcijama.

Istovremeno, pad LIBOR I značajan skok CHF u odnosu na EUR, doneo je drugu vrstu problema za banke, rezultirajući brojnim tužbama klijenata sa ciljem raskida ili utvrđenja ništavosti ugovora o kreditima. Za razliku od država u regionu, Republika Srbija još uvek nije utvrdila sistemsko rešenje za ovaj problem, tako da se sporovi između banaka I klijenata rešavaju pred sudovima na individualnom nivou. Naši advokati su do sada uspešno zastupali interese banaka u više od 500 sporova ove vrste.

Razvoj informacionih tehnologija je takođe postavio nove izazove tržištu finansijskih usluga, uslovljavajući održavanje konkurentnosti razvojem novih proizvoda. Pored ovih problema, izazvanih globalnim trendovima, rad finansijskih institucija čini dodatno kompleksnim specifično regulatorno okruženje, s obzirom na posebne obaveze u pogledu interne revizije, procene rizika I usklađenosti sa zakonom i široka ovlašćenja centralne banke u nadzoru nad radom privrednih društava iz finansijskog sektora.

Naši advokati imaju široko I duboko razumevanje specifične problematike poslovanja sektora finansijskih usluga I sposobni su da savetuju I zastupaju interese banaka, osiguravajućih društava I drugih društava iz sektora finansijskih usluga na svakodnevnom nivou, u svim segmentima I pitanjima sa kojima se konfrontiraju u poslovanju, što uključuje:

 • Savetovanje I zastupanje klijenata kao obezbeđenih ili neobezbeđenih poverilaca u postupcima restrukturiranja rizičnih plasmana I naplate neoperativnih plasmana,
 • Zastupanje klijenata u sporovima po tužbama klijenata proizašlih iz ugovora o kreditu I drugih ugovora, kao I drugim parničnim postupcima proisteklim iz poslovanja,
 • Savetovanje I zastupanje klijenata u upravnim, prekršajnim postupcima i privrednim prestupima vezanim za poslovanje,
 • Savetovanje klijenata u poslovima I postupcima iz oblasti corporate governance, internih kontrola, anti-money laundering, konflikta interesa, data protection I whistleblowing procedura,
 • Izrada ponuda, opštih uslova I modela ugovora vezanih za plasmane novih proizvoda,
 • Savetovanje klijenata u postupcima projektnog finansiranja u real-estate projekte, projekte iz oblasti energetike I drugih kapitalnih oblasti, izrada kompleksnih ugovora I učešće u pregovorima
 • Savetovanje inostranih klijenata iz delatnosti transfera novca I elektonskih plaćanja u pogledu uslova za obavljanje delatnosti u Srbiji

L&P je u oblasti individualnog i kolektivnog radnog prava prepoznat kao lider na tržištu, sa jednim od najvećih radnopravnih odeljenja u Srbiji. Radni odnosi predstavljaju problem za sve investitore, bez obzira da li su status poslodavaca stekli kroz greenfield ili brownfield investicijama, bez obzira na oblast industrije iz koje dolaze i bez obzira da li posluju zdravo ili se suočavaju u problemima sa poslovanjem koji zahtevaju restrukturiranje.

Radnopravni režim u Republici Srbiji predstavlja ozbiljan izazov za domaće i strane investitore, budući da je praćen čestim legislativnim izmenama, nije u potpunosti integrisan u regulativu Evropske unije, posebno u domenu direktiva koje se odnose na restrukturiranja kompanija, te obiluje pravnim prazninama, koje su rezultat kompromisa liberalnih shvatanja o potrebi fleksibilnosti režima radnih odnosa i konzervativnih shvatanja o stabilnosti zaposlenja koje imaju svoj dubok istorijski pečat u višedecenijskom socijalističkom društvenom i državnom uređenju. Stoga uspešno bavljenje radnim odnosima u Srbiji zahteva ne samo poznavanje domaćih propisa, već i duboko poznavanje domaće sudske prakse, ali i akata Međunarodne organizacije rada, Saveta Evrope i Evropske unije, prakse Evropskog suda pravde, kao i uporednih rešenja i sudske prakse, kako bi se celovito mogle razumeti potrebe klijenta i ponuditi najoptimalnija rešenja, koja donose maksimalne risk-free rezultate.

L&P ima ekstenzivno znanje i iskustvo u ovoj oblasti i kompetentno je da pruži kompletnu podršku klijentima, bez obzira da li je reč o uređenju radnih odnosa sa zaposlenima i sindikatima u prvoj fazi implementacije okončane transakcije, ili je reč o svakodnevnom konsaltingu, ili je reč o potrebama za radikalnim potezima u situacijama kada je neophodno restrukturiranje kompanija, koje rezultiraju potrebom za rešavanjem viškova zaposlenih, pregovore sa sindikatima i delovanje na preveniranju ili maksimalnoj redukciji posledica industrijske akcije. Ponosimo se visokim brojem kolektivnih ugovora i rešenih kolektivnih radnih sporova, u kojima smo učestvovali kao aktivni pregovarači na zadovoljstvo klijenata, kao i brojem okončanih postupaka kolektivnih otpuštanja, okončanih bez sporova ili sa minimalnim brojem istih, završenih u korist klijenata.

Naši klijenti su veliki poslodavci iz najrazličitijih sektora industrije. Smatramo da ponuda tailor-made rešenja, koja se savršeno uklapa u potrebe klijenta, zahteva poznavanje industrije iz koje klijent dolazi i poslovanje samog klijenta. Stoga su članovi našeg tima uvek upoznati sa problematikom konkretne industrije i delatnosti, što nam omogućava da kompetentno asistiramo, kao deo tima eksperata iz HR sektora naših klijenata, kako na rešavanju svakodnevnih problema, tako i na delikatnim projektima koji zahtevaju posebnu ekspertizu.

Naši advokati konstantno ulažu u svoju sopstvenu, ali i u edukaciju svojih klijenata, organizovanjem predavanja i radionicama iz različitih oblasti radnog prava i učešćem na stručnim skupovima i seminarima.

Naše usluge u oblastima individualnog i kolektivnog radnog prava obuhvataju posebno:

 • Savetovanje u vezi zasnivanja radnog odnosa: izrada modela ugovora o radu za standardne izvršioce, izrada menadžerskih ugovora o radu, izrada ugovora o angažovanju van radnog odnosa; savetovanje i implementacija nestandardnih klauzula u ugovore o radu: zabrane konkurencije, poverljivosti podataka, zaštite privatnosti i podataka o ličnosti, zaštita intelektualne svojine,
 • Savetovanje u vezi izrade svih normativnih akata iz oblasti radnih odnosa i implementacije globalnih politika i procedura u domaću pravnu regulativu: izrada kodeka ponašanja, pravilnika o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja, pravilnika o utvrđivanju i sankcionisanju upotrebe alkohola i psihoaktivnih supstanci, pravilnika o troškovima službenih putovanja i slično,
 • Savetovanje u kreiranju sistema zarada i drugih naknada i stimulacija: implementacija comp&ban politika klijenta u legislativni sistem Republike Srbije, rešavanje delikatnih pitanja usklađivanja modernih HR metoda vrednovanja poslova i utvrđivanja zarada i postojećih zakonskih ograničenja,
 • Savetovanje u kreiranju sistema za evaluaciju rada zaposlenih: merenje radnog učinka i nagrađivanje zaposlenih prema ostvarenim rezultatima; izrada akata o postupku utvrđivanja rezultata rada i nagrađivanju, odnosno sankcionisanju zaposlenih,
 • Savetovanje u vezi izmena ugovora o radu zbog potreba poslodavca ili sposobnosti/ponašanja zaposlenih, uključujući izradu ponuda i aneksa ugovora o radu,
 • Savetovanje i zastupanje u vezi zasnivanja radnih odnosa sa stranim državljanima, pribavljanja i produženja dozvola za boravak i radnih dozvola; savetovanje i zastupanje u vezi sa prestankom radnih odnosa stranih državljana upućenih od strane matičnog poslodavca na rad u Srbiju i domaćih državljana upućenih na rad u inostranstvo/secondment,
 • Savetovanje u oblasti kolektivnih radnih odnosa: učešće u pregovorima sa sindikatima u cilju zaključivanja kolektivnih ugovora i drugih vrsta sporazuma; pregovori sa sindikatima i predstavnicima zaposlenih u slučaju kolektivnog radnog spora oko zaključenja/izmene ili primene kolektivnog ugovora; savetovanje u vezi prevencije industrijske akcije ili minimiziranja posledica iste,
 • Savetovanje u vezi sa prestankom radnog odnosa: identifikovanje optimalnog otkaznog razloga, savetovanje oko sprovođenja otkaznog postupka i uručenja akata zaposlenom, izrada kompletne dokumentacije u otkaznom postupku; učešće u delikatnim pregovorima sa zaposlenima; savetovanje i izrada kompleksnih sporazuma o prestanku radnog odnosa,
 • Savetovanje i zastupanje u rešavanju radnih odnosa u okviru restrukturiranja kompanija: savetovanje kod izbora najoptimalnijih načina rešavanja viškova zaposlenih, savetovanje u sprovođenju kompletnog postupka otpuštanja viška zaposlenih, savetovanje kod utvrđivanja optimalnih kriterijuma za utvrđivanje viška, pregovori sa sindikatima, zastupanje pred Nacionalnom službom za zapošljavanje, izrada svih akata potrebnih za zakonito rešavanje viška zaposlenih; savetovanje i izrada akata u vezi postupka outsourcing-a određenih aktivnosti i rešavanja radnih odnosa; savetovanje i izrada akata u rešavanju radnih odnosa u postupku domaćih i prekograničnih M&A i drugih promena poslodavca: pregovori sa sindikatima i predstavnicima zaposlenih; savetovanje poslodavaca o optimalnim modalitetima rešavanja radnih odnosa u slučaju insolventnosti ili likvidacije,
 • Savetovanje i zastupanje klijenata u oblasti diskriminacije, uznemiravanja i seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja na radu,
 • Savetovanje klijenata u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, učešće u pregovorima sa sindikatima i predstavnicima zaposlenih, zastupanje pred inspekcijom rada, savetovanje po pitanjima profesionalnih oboljenja i povreda na radu, rešavanja statusa zaposlenog u slučaju nastupanja nesposobnosti za rad,
 • Zastupanje klijenata u individualnim i kolektivnim radnim sporovima pred sudovima i arbitražom, ili u postupku medijacije, mirenja i posredovanja, zastupanje pred Inspekcijom rada,
 • Savetovanje klijenata u oblasti zaštite podataka i prava na privatnost; delikatna pitanja praćenja rada zaposlenih, nadzora nad elektronskom i drugom komunikacijom, sankcionisanja ponašanja zaposlenih van radnog mesta; zastupanje klijenata u postupcima pred poverenikom za zaštitu podataka o ličnosti i pred zaštitnikom građana; prekogranični transfer zaštićenih podataka,
 • Savetovanje i zastupanje klijenata u pogledu prava industrijske svojine stvorenim tokom trajanja radnog odnosa,
 • Savetovanje klijenata po pitanjima fiskalnih obaveza iz radnog odnosa i mogućnosti njihove zakonite optimizacije.

Uređenje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za izgradnju i stvaranje urbanističko-administrativnih pretpostavki za izgradnju objekata, predstavljaju jedno od najznačajnijih i istovremeno najkompleksnijih pitanja za investitore koji grade u Republici Srbiji.

Razlozi za ovo su brojni, među kojima: postojanje specifičnog prava korišćenja na građevinskom zemljištu uz upis prava svojine u korist Republike Srbije ili jedinice lokalne samouprave; nepreciznost katastarskih podataka u odnosu na identifikaciju zemljišta i objekata, namenu zemljišta, identitet upisanog titulara i kvalitet prava na nepokretnostima; nekonzistentno uređen postupak konverzije prava korišćenja u pravo svojine na zemljištu, koji je u poslednjoj deceniji dramatično smanjio obim investicija u Srbiji u odnosu na prethodni period; kompleksnost procedure, sporost i netransparentno postupanje nadležnih organa u postupku zoniranja i izdavanja urbanističkih i građevinskih saglasnosti i dozvola.

Ipak, uprkos brojnim sistemskim problemima, investitori su zainteresovani za izgradnju u Republici Srbiji, u čemu im je neophodna visoko kvalitetna pravna podrška u svim fazama postupka, kako bi svi projektni zadaci bili blagovremeno okončani po planiranim fazama, što je od esencijalnog značaja u građevinskom sektoru.

Naš tim je razvio značajnu ekspertizu na najdelikatnijim i najkompleksnijim projektima ove vrste. Članovi našeg tima učestvovali su u rešavanju imovinsko-pravnih odnosa i pripremama za realizaciju projekata «Mosta preko reke Save», Beogradske Arene, IKEA robne kuće u Beogradu, na lokaciji Luke Beograd. Pored toga, naš tim je savetovao i zastupao klijente u poslovima izgradnje i rekonstrukcije retail parkova i shopping mall-ova širom teritorije Republike Srbije, pregovorima i rešavanju sporova u skladu sa FIDIC standardima, a članovi našeg tima svakodnevno savetuju i zastupaju zakupodavce i zakupce premium poslovnih prostora u uređenju kompleksnih višegodišnjih odnosa povodom zakupa, kao i oko brojnih regulatornih pitanja vezanih za održavanje objekata.

Članovi našeg tima angažovani su na investicijama i javno-privatnim partnerstvima iz oblasti energetike, posebno kompleksnim s obzirom na specifičnostima zahteva u pogledu zemljišta i rešavanja odnosa sa organima lokalne samouprave.

Usluge našeg Real estate tima obuhvataju, između ostalog:

 • Strukturisanje projekta: odabir lokacije koja je predmet investicije; savetovanje oko najpovoljnije fiskalne i korporativne strukture sticanja; savetovanje u vezi joint venture ulaganja, pregovaranje, izrada ugovora; sagledavanje najoptimalnijih fiskalnih, korporativnih i finansijskih rešenja,
 • Sticanje nepokretnosti: kupoprodaja zemljišta i objekata, sticanje akcija/udela u društvu koje je titular, sticanje nepokretnosti u izvršnom ili stečajnom postupku; savetovanje klijenta oko svih aspekata sticanja, izrada due diligence izveštaja, učestvovanje u pregovorima i implementaciji ugovora o sticanju prava na nepokretnostima;
 • Razvoj projekta: rešavanje imovinsko-pravnih problema koji predstavljaju prepreku za početak radova; konverzija prava korišćenja zemljišta u pravo svojine; savetovanje pri izradi urbanističko-tehničkih i planskih dokumenata; zaključivanje ugovora o naknadama za uređenje građevinskog zemljišta; pribavljanje saglasnosti nadležnih organa; savetovanje i zastupanje u postupku izdavanja građevinskih dozvola;
 • Izgradnja: savetovanje i učešće u pregovorima u zaključivanju ugovora sa projektantima, izvođačima i nadzornim organima; zastupanje u postupcima pred građevinskom inspekcijom; izrada ugovora o građenju u skladu sa FIDIC standardima;
 • Prodaja i izdavanje u zakup: izrada i učešće u pregovorima o kupovini, zakupu nepokretnosti i leaseback aranžmanima;
 • Property management: savetovanje o uslovima, cenama izdavanja, odnosima između zakupodavaca i zakupaca u pogledu adaptacija/rekonstrukcija nepokretnosti, održavanja i opravki, regulatornih obaveza prema komunalnim i drugim organima i organizacijama;
 • zastupanje u postupcima eksproprijacije i postupcima restitucije;
 • zastupanje u postupcima upisa prava svojine i drugih prava, zabeležbi i tereta u katastar nepokretnosti;
 • zastupanje klijenata pred organima lokalne samouprave, izrada ugovora i učešće u pregovorima o realizaciji javno-privatnog partnerstva na projektima iz oblasti energetike;
 • zastupanje klijenata u imovinsko-pravnim, građevinskim, sporovima iz ugovora o zakupu i drugim vrstima sporova u vezi sa nepokretnostima.

Čvrsto verujemo da je bez ekspertize u sudskim i arbitražnim postupcima nemoguće kompetentno savetovati i zastupati interese klijenta. Da bi svom klijentu obezbedio maksimalno mogući nivo zaštite, advokat mora biti sposoban da sveobuhvatno i detaljno sagleda rizike svakog posla u kome savetuje klijenta, oceni njihov stepen i važnost sa aspekta mogućeg spora, da anticipira osnove mogućih sporova, pro et contra argumentaciju i stepen izloženosti klijenta, te da u okvirima takve analize adekvatno zaštiti poziciju klijenta i minimizira mogućnost nastanka spora i njegovog negativnog ishoda, a ako do spora ipak dođe, da ga u propisanom sudskom postupku zaštiti u skladu sa anticipiranom strategijom i kreativnim i ubedljivim pristupom u postupku.

Upravo u ovoj, zahtevnoj i delikatnoj pravnoj oblasti, naš tim zauzima posebno mesto na tržištu. Naši advokati imaju iskustvo u svim vrstama sporova iz oblasti ugovornog i korporativnog prava, bankarskih poslova i poslova osiguranja, kao i radnog, imovinskog, građevinskog prava, te prava intelektualne svojine. Dugogodišnje iskustvo i visoka statistika uspešnosti i u najtežim sporovima, rezultati čine da nam klijenti poveravaju najkompleksnije sporove, neretko i u situacijama kada je prethodno zastupanje rezultiralo lošom procesnom pozicijom klijenta. Ovo doprinosi da naša kancelarija u svakom trenutku ima u radu više od hiljadu parničnih postupaka.

Pored zastupanja u sudskim postupcima, naš tim ima ekstenzivno iskustvo i odlične rezultate u arbitražnim postupcima, posebno pred spoljnotrgovinskom arbitražom. Za razliku od sudskih postupaka, koje karakteriše duže trajanje i više instanci odlučivanja, specifičnost arbitraže je brzo postupanje, koncentracija dokaza i konačno odlučivanje u kratkim rokovima, što zahteva posebno brižljivu pripremu postupka, anticipiranje svih mogućih problema i argumenata protivnika i brze reakcije tokom rasprave, u čemu naš tim beleži zapažene rezultate, od kojih je među poslednjim arbitraža u kojoj je veoma kompleksna višemilionska (EUR) arbitraža okončana u korist našeg klijenta protiv protivnika Hypo-Alpe-Adria Rent (sada HETA).

Oblast na koju smo takođe posebno ponosni je i medijacija, u kojoj članovi našeg tima postupaju i kao medijatori i kao zastupnici. Uspešno sprovedenim medijacijama uspeli smo da rešimo značajan broj dugogodišnjih sporova sa visokom izloženošću, internacionalnim i domaćim liderima iz oblasti duvanske i prehrambene industrije, telekomunikacija, retail lanaca i drugih važnih oblasti industrije, od kojih je među poslednjim uspešno okončana medijacija za klijenta Credit Agricole Banka Srbija.

Porezi predstavljajuosnovni izvor finansiranja budžeta i instrument zarealizaciju propisanih nadležnosti države i njenih jedinica, od čijeg ubiranja direktno zavisi funkcionisanje države. Poreski sistem RS je podložan čestim izmenama i reformama, štopredstavlja pravi izazov kako za finansijske institucije tako i za privredne subjekte, posebno imajući u vidu aktivno sprovođenje mnogobrojnih radnji na unapređenju efikasnosti Poreske uprave u otkrivanju nepoštovanja poreskih propisa i naplati utvrđenih poreskih obaveza u cilju smanjenja deficita budžeta Republike Srbije. Stoga planiranje poreskih obaveza i upravljanje poreskim rizicima koji prate poslovanje postaje sve složenije.

Ono što praksu u ovoj oblasti dodatno izdvaja u odnosu na ostale pravne oblasti je nadmoćnost države, kao subjekta koji ne samo što uređuje poresku politiku donošenjem odgovarajućih propisa, nego je i beneficijar sredstava, što neminovno utiče na tumačenja poreskih normi od strane nadležnih organa pri naplati poreza. Otuda se javljaju specifičnosti poput izvršnosti prvostepenih odluka nadležnih organa; različit tretman u pogledu posledica docnje u odnosu na poreske obveznike (docnja države prema poreskim obveznicima nema iste posledice kao docnja poreskih obveznika prema državi); načelo fakticiteta (koje Poreska uprava veoma široko tumači i koristi u praksi, kako bi povećala obaveze poreskih obveznika i smanjila svoje obaveze prema obveznicima) itd.

Pri tome, u praksi se često dešava da određena postupanja Poreske uprave nemaju svoje uporište u propisima, već u "ustaljenoj praksi" ovog organa, zasnovanog na tumačenju propisa koje ne mora neminovno biti pravno valjano i prihvatljivo. Često privredni subjekti ne žele da navedena tumačenja i pravne stavove dovode u pitanje, strahujući od retaliacije poreskih organa, koja nažalost u RS nije nepoznata pojava.

Stoga, sve ove činjenice moraju se imati u vidu prilikom pružanja advokatskih usluga u vezi sa poreskim pravom, te samo poznavanje normative iz ove oblasti u najvećem broju slučajeva nije dovoljno za adekvatno zadovoljavanje potreba Klijenata, koji kao deo korporativne stvarnosti u RS, nemaju potrebu za "isterivanjem pravde", već optimizacijom poreskih obaveza sa predvidljivim posledicama, odnosno na način koji neće izazvati dugotrajne i neizvesne sudske sporove, vanredne kancelarijske kontrole poslovanja privrednog subjekta i potencijalno stvoriti neplanirane rizike i dodatnu finansijsku izloženost, kao i sankcije za prekršaje i privredne prestupe. Naš tim ima proaktivan pristup ovoj grani prava, prateći najnovije stavove zauzete u praksi nadležnih institucija. U mogućnosti smo da klijentu pružimo poreske savete u cilju optimizacije poslovanja, ostvarivanja poreskih ušteda, te izbegavanja sporova sa poreskim organima i zahtevnom administracijom koji obično nastaju usled čestih izmena i različitog tumačenja poreskih propisa.

Stoga jedan savet u pravom trenutku u poreskom postupku je vredniji od stotine radnih sati kada već dođe do spora. No, i u tim situacijama uspevali smo da klijentima uštedimo milionske iznose kroz zastupanje u sudskim postupcima, a naročito smo ponosni na postupak za naplatu jednokratnog poreza na ekstra profit, u kome smo (uprkos svim specifičnostima navedenog poreza, sa kojima su malobrojni upoznati) našem cenjenom Klijentu - najvećem maloprodajnom lanacu u RS, , nakon dugogodišnje borbe, na osnovu odluke Ustavnog suda, stvorili osnov za višemilionski (u Eur) povrat neosnovano naplaćenog poreza. Takođe, ostvarili smo zapaženi uspeh u postupcima i sporovima povodom utvrđivanja i naplate poreza na prenos apsolutnih prava i poreza na imovinu kod velikih transakcija i investicija, kao i PDV-a, u kojima smo za naše Klijente izdejstvovali najpovoljniji poreski tretman.

LP tim takođe pruža savete stranim investitorima u cilju izbegavanje dvostrukog oporezivanja, i opšta poreska savetovanja u cilju što boljeg aklimatizovanja na poresku politiku Republike Srbije.

Naše usluge su podeljene u nekoliko grupa:

 • Poresko planiranje;
 • Poresko savetovanje za fizička i pravna lica;
 • Poresko savetovanje o međunaronim računovodstvenim standardima (MRS) i međunarodnim standardima finansijskog izvštavanja (MSFI)
 • Poreske olakšice;
 • Poreski tretman primanja zaposlenih i poreska optimizacija poslovanja;
 • Poreski aspekti restruktuiranja i transformacija privrednih subjekata;
 • Poreski tretman stranih investicija;
 • Podršku u poreskim kontrolama
 • Zastupanje pred poreskim organima i sudovima
 • Poresko savetovanje u vezi sa svim poreskim pitanjima, poreskim obavezama i poreskim prijavama

Kao jedan od osnovnih principa tržišne ekonomije konkurencija podrazumeva nadmetanje poslovnih subjekata radi boljeg pozicioniranja na tržištu i uvećanja sopstvene ekonomske efikasnosti.

Budući da su politika i pravo konkurencije u Republici Srbiji direktnoj vezi sa politikom i pravom konkurencije Evropske Unije, pored poznavanja Zakona o zaštiti konkurencije, podzakonskih akata kojima se bliže uređuju određena zakonska rešenja i instituti, kao i usvojenih uputstava, smernica i odluka iz ove oblasti, neophodno je dobro poznavanje regulative Evropske Unije kao i prakse Komisije za zaštitu konkurencije, Evropske mreže za konkurenciju (ECN), sudova i dr.

Kao kancelarija sa zavidnim brojem Klijenata koji imaju dominantan položaj na tržištu, LP je savetovala eminentne Klijente u pogledu zabrane zaključenja restriktivnih sporazuma, uslova i načina za izuzeće od navedene zabrane, zabrane zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu, sprovođenja dozvoljenih koncentracija učesnika na tržištu, kao i zastupala Klijente u brojnim složenim postupcima pred Komisijom za zaštitu konkurencije.

LP tim klijentima pruža širok spektar usluga i sveobuhvano pravno savetovanje iz oblasti prava konkurencije koje uključuje ali se ne ograničava na:

 • pravno savetovanje u vezi ograničavanja ili zabrane sporazuma koji narušavaju konkurenciju
 • izradu svih vrsta ugovora sa konkurentnim privrednim društvima, procena rizika i ocenu usklađenosti zaključenih ugovora sa zakonskom regulativom
 • pravno savetovanje u vezi zabrane zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu
 • pravno savetovanje iz oblasti spajanja društava i uzajamne kupovine društava
 • pravno savetovanje oko usklađivanje akata stranih privrednih društava sa važećim propisima iz oblasti konkurencije
 • pravno savetovanje iz oblasti prava potrošača
 • zastupanje klijenata pred Komisijom za zaštitu konkurencije u postupcima po prijavama koncentracije; zahtevima za pojedinačno izuzeće restriktivnog sporazuma, kao i ispitnim postupcima
 • zastupanje Klijenata u upravnim sporovima protiv akata Komisije

Uspeh svake kompanije se oslanja na zaštitu postojećih i stavaranje novih ideja. Sa razvojem tehnologije, interneta, porastom broja medija i društvenih mreža, te posledično olakšanim protokom informacija, postaje sve teže adekvatno i pravovremeno zaštititi intelektualnu svojinu.

Razumevajući značaj intelektualne svojine koja kompanijama omogućava stvaranje i održavanje kako brenda tako i konkurentske prednosti na tržištu naš multidisciplinaran tim advokata temeljnim pristupom ovoj oblasti pruža klijentima sveobuhvatnu uslugu vezanu za registraciju, zaštitu, ostvarenje, prenos, licenciranje i odbranu prava intelektualne svojine uključujući patente, žigove, dizajn, oznake geografskog porekla, biljne sorte, know-how, poslovne tajne, poverljive informacije, autorska prava kao što su pisana, dramska, muzička, filmska, arhitektonska, kartografska i likovna dela, zatim računarske programe, fonogram, baze podataka i dr.

U specifičnoj oblasti medija pronalazimo rešenja za naše klijente u pravnim pitanjima javnog informisanja, zaštite podataka i ličnih prava. Pregovaramo i obezbeđujemo inovativna i strateška rešenja vodećim medijskim i telekomunikacionim kompanijama na tržištu.

Bavimo se izradom autorskih ugovora, ugovora o licenci, ugovora o sponzorstvu, reklamnih ugovora i drugih ugovora iz oblasti intelektualne svojine. Dugi niz godina uspešno zastupamo klijente pred Zavodom za intelektualnu svojinu, Upravom carine, Republičkom radiodifuznom agencijom i drugim nadležnim domaćim i međunarodnim organima i organizacijama.

Značajne rezultate u ovoj oblasti ostvarili smo u postupcima zaštite žiga i sporovima u vezi sa zaštitom i korišćenjem žiga, povodom kojih smo savetovali i zastupali najvećeg i najpoznatijeg proizvođača konditorskih proizvoda u postupcima koji se odnose na najpoznatiji srpski brend u industriji keksa, kao i uspešnu izdavačku kuću koja je nosilac najeminentnijeg medijskog brenda za dijasporu. Takođe, imamo signifikantno iskustvo u izradi svih vrsta autorskih i interpretatoskih ugovora, zatim svih vrsta ugovora povodom organizacije najznačajnihih muzičkih događaja, kao i sporovima povodom neovlašćenog iskorišćavanja autorskih i interpretatorskih prava u muzičkoj oblasti, u kojoj smo posebno ponosni na dugogodišnju uspešnu saradnju sa najpoznatijom i jednom od najvećih diskografskih i koncertnih kompanija, koja je lider na polju muzičke produkcije na Balkanu.

Naše usluge iz ove oblasti se naročito ogledaju u:

 • Savetovanju i zastupanju u svim postupcima pred Zavodom za intelektualnu svojinu, posebno postupcima za priznanje žiga i produženje trajanja zaštite
 • Izradi svih vrsta ugovora o prenosu i ustupanju autorskih i interpretatoskih prava
 • Izradi kompleksnih multidisciplinarnih ugovora o organizaciji velikih kulturnih događaja
 • Savetovanju i zastupanju u postupcima za pribavljanje dozvola za obavljanje delatnosti u oblasti medija i telekomunikacija
 • Zastupanju u sudskim postupcima radi zaštite prava intelektualne svojine  Savetovanju i zastupanju u postupcima povodom zaštite ličnih prava i naknade materijalne i nemateijalne štete zbog objavljivanja neistinitih ili nepotpunih informacija u sredstvima javnog informisanja

Vode, šume, poljoprivredno zemljište, metali, minerali, fosilna goriva, vetar, solarna energija - predstavljaju prirodne resurse koji su poslednjih decenija privukle značajne privatne investicije i dolazak globalnih kompanija prvenstveno iz oblasti rudarstva, energetike, vodoprivrede i upravljanja otpadom.

Prirodni resursi, kao opšte dobro i zajedničko bogastvo predstavljaju osnov održivog ekonomskog, privrednog i društvenog razvoja Republike Srbije, kao i adekvatno upravljanje otpadom, koje smanjuje pritisak na prirodne resurse i redukuje zagađenje u vezi sa ekstrakcijom i preradom istih.

U ovoj rapidno evoluirajućoj oblasti koja je pod sve većom pažnjom države naš tim profesionalnih savetnika je u mogućnosti da pruži kompletnu pravnu podršku u sprovođenju odluka klijenata o ulaganju u geološka istraživanja i razvoj ležišta, privatizaciji rudnika, obezbeđivanju istražnih prava i proširenju eksploatacionih polja, ostvarenju greenfield investicija, koncesija, javno-privatnih partnerstava i dr.

Tim advokata LP ima ekstenzivno iskustvo u navedenoj oblasti prava, koje je stečeno kroz dugogodišnje savetovanje i zastupanje najstarijeg i najvećeg proizvođača mineralne vode u Srbiji, većeg broja Klijenata iz oblasti rudarstva, zatim učešće u prvom pionirskom poduhvatu ispitivanja uslova za izgradnju vetroparkova u Republici Srbiji, kao i savetovanje i zastupanje internacionalog upravljača otpadom, koji je prvi u Srbiji uveo moderne standarde upravljanja otpadom pri izgradnji deponija u Kikindi i Lapovu.

LP kancelarija pruža različite usluge iz oblasti energetike i prirodnih resursaa naročito:

 • Savetovanje klijenata u vezi sa obnovljivim izvorima energije, razvojem elektrana, vetroparkova, hidroelektrana i fotonaponskih elektrana
 • Savetovanje o pitanjima prirodnih resursa, zaštite životne sredine, zagađivanje vodom i upravljanje otpadom
 • Greenfield & brownfield investicije
 • Akvizicije i koncesije
 • Privatizacija
 • Due diligence analiza
 • Rešavanje svih pitanja vlasništva koja uključuju i nalaženje lokacija za građenje, savetovanje o fazama gradnje, izrada potrebnih ugovora i pribavljanje građevinskih i upotrebnih dozvola
 • Zastupanje klijenata pred Agencijom za energetiku i nadležnim organima državne uprave u postupcima pribavljanja odgovarajućih dozvola

Zaštita podataka o ličnosti, tajnost pisama i drugih sredstava opštenja iako ustavna kategorija nije u celosti i na decidan način regulisana domaćim zakonodavstvom.

Ovo pravo je prepoznato i zaštićeno najvažnijim međunarodnim dokumentima za zaštitu ljudskih prava, počev od Univerzalne deklaracije Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima, Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Evropske socijalne povelje, Povelje o osnovnim pravima u Evropskoj uniji, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, Direktive 95/46/EZ Evropskog parlamenta i Saveta o zaštiti pojedinca u vezi sa obradom ličnih podataka i slobodnom prenosu takvih podataka i dr.

Kako je uspešan menadžment u savremeno doba nezamisliv bez svakodnevnog prikupljanja velikih količina ličnih podataka, u svakoj organizaciji je neophodno uspostavljanje efikasnog i sigurnog sistema zakonite obrade prikupljenih podataka te otklanjanja rizika od nastanka bilo koje štete ili lošeg uticaja na poslovni ugled kompanije.

Naš tim ima ekstenzivno znanje i iskustvo u ovoj zahtevnoj i delikatnoj oblasti i u mogućnosti je da pruži kompletnu podršku klijentima bez obzira da li je reč o potrebnom kratkoročanom upravljanju kriznom situacijom, ukazivanju na dozvoljeni način obrade osetljivih podataka, generalanom programu vođenja baza podataka ili njihovom iznošenju u inostranstvo.

Posebna problematika obrade i zaštite podataka se javlja kod poslodavaca prilikom monitoringa zaposlenih radi stvaranja uslova za bezbedan i zdrav rad, kao i merenja radnog učinka zaposlenih, a kojima je naš tim advokata u mogućnosti da obezbedi zakonito prikupljanje i obradu ličnih podataka zaposlenih bez zadiranja u privatnost zaposlenih.

Naročito smo ponosni na bogato radno iskustvo u regulisanju ove oblasti kroz interne akte korporacija što se u svim zemljama tranzicije sa nejasnom zakonskom regulativom iz ove oblasti pokazalo kao izuzetno korisna praksa.

Naše usluge u ovoj oblasti podrazumevaju, ali se ne ograničavaju na:

 • Pravno savetovanje iz oblasti prikupljanja, obrade, evidencije i obezbeđenja ličnih podataka
 • Pravno savetovanje u vezi mogućnosti iznošenje podataka iz Republike Srbije
 • Pravno savetovanje o pitanjima obrade naročito osetljivih podataka
 • Pravno savetovanje iz oblasti prava na privatnost zaposlenih
 • Pravna podrška i asistencija pri registraciji zbirki podataka poslodavaca
 • Izrada svih vrsta normativih akata iz ove oblasti
 • Usklađivanje internih akata poslodavca sa važećom domaćom i međunarodnom regulativom
 • Provera zakonitosti pothranjivanja različitih podataka u bazama podataka kompanija
 • Praćenje i analiza sudske prakse iz oblasti zaštite podataka o ličnosti i prava na privatnost
 • Zastupanje iz ove oblasti pred Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, organima državne uprave i sudovima

Naš tim

Senior partneri

Ana Lazarević
Senior Partner

Email: ana.lazarevic@lp .rs

Ceo profil

Igor Pršić
Senior Partner

Email: igor.prsic@lp.rs

Ceo profil

Partneri

Vojin Jovanović
Partner

Email: vojin.jovanovic@lp .rs

Ceo profil

Neda Ljepojević Cvetković
Partner

Email: neda.ljepojevic@lp .rs

Ceo profil

Radoslav Šalvarica
Partner

Email: radoslav.salvarica@lp .rs

Ceo profil

Advokati

Ana Lazić
Senior Associate

Email: ana.lazic@lp.rs

Ceo profil

Dalibor Manić
Senior Associate

Email: dalibor.manic@lp .rs

Ceo profil

Danijela Mićunović
Senior Associate

Email: danijela.micunovic@lp .rs

Ceo profil

Ivana Tešankić
Senior Associate

Email: ivana.tesankic@lp .rs

Ceo profil

Marija Zdjelar
Senior Associate

Email: marija.zdjelar@lp .rs

Ceo profil

Miodrag Todorović
Senior Associate

Email: miodrag.todorovic@lp .rs

Ceo profil

Nikola Protić
Senior Associate

Email: nikola.protic@lp .rs

Ceo profil

Tamara Gazdić
Senior Associate

Email: tamara.gazdic@lp .rs

Ceo profil

Uroš Topić
Senior Associate

Email: uros.topic@lp.rs

Ceo profil

Konsultanti

Milan Perović
Special Consultant for Real Estate Development

Email: milan.perovic@lp .rs

Ceo profil

Radmila Jašarović
Senior Consultant for Banking and Finance

Email: radmila.jasarovic@lp .rs

Ceo profil

Mira Vučetić Pršić
Consultant for Real Estate

Email: mira.prsic@lp .rs

Ceo profil

Kontakt

Lazarević & Pršić advokati
Ulica: Internacionalnih brigada 69
Telefon: 011 318766 33
Beograd Srbija