Znamo da posao nije završen okončanjem transakcije i da implementacija nosi drugu vrstu posla, ništa manje kompleksnog i odgovornog od rada na samoj transakciji.

Stoga, bez obzira da li smo savetovali klijenta u postupku akvizicije ili ne, naš tim stoji na raspolaganju klijentima za punu asistenciju u stavljanju pribavljenog entiteta u funkciju poslovnih interesa i planova investitora. Posvećenost našeg tima cilju da korporativnom klijentu bude obezbeđena kompletna usluga po sistemu «ključ u ruke» omogućava da naše klijente pratimo u implementaciji njihovih politika i planova na svakodnevnom nivou.

Advokati zaduženi za Corporate & Commercial svakodnevno pružaju punu asistenciju in-house ekspertima naših klijenata iz pravnog sektora, u rešavanju problema koji se odnose na:

  •     corporate governance,
  •     odnose vlasnika kapitala, izmene osnivačkih akata i ugovora članova društva,
  •     izradu drugih vrsta statusne dokumentacije u skladu sa domaćom regulativom,
  •     povećanje i smanjenje kapitala,
  •     konverzija duga u kapital,
  •     statusne promene i promene pravne forme,
  •     postupke vezane za prava manjinskih akcionara,
  •     izrade komercijalnih i drugih ugovora u funkciji poslovanja klijenta, uključujući i  aktivno učešće u pregovorima sa partnerima,
  •     prinudno izvršenje ugovornih obaveza,
  •     složenih formi restrukturiranja ugovornih obaveza.
© 2017 Lazarević & Pršić advokati