Vode, šume, poljoprivredno zemljište, metali, minerali, fosilna goriva, vetar, solarna energija - predstavljaju prirodne resurse koji su poslednjih decenija privukle značajne privatne investicije i dolazak globalnih kompanija prvenstveno iz oblasti rudarstva, energetike, vodoprivrede i upravljanja otpadom.

Prirodni resursi, kao opšte dobro i zajedničko bogastvo predstavljaju osnov održivog ekonomskog, privrednog i društvenog razvoja Republike Srbije, kao i adekvatno upravljanje otpadom, koje smanjuje pritisak na prirodne resurse i redukuje zagađenje u vezi sa ekstrakcijom i preradom istih.

U ovoj rapidno evoluirajućoj oblasti koja je pod sve većom pažnjom države naš tim profesionalnih savetnika je u mogućnosti da pruži kompletnu pravnu podršku u sprovođenju odluka klijenata o ulaganju u geološka istraživanja i razvoj ležišta, privatizaciji rudnika, obezbeđivanju istražnih prava i proširenju eksploatacionih polja, ostvarenju greenfield investicija, koncesija, javno-privatnih partnerstava i dr.

Tim advokata LP ima ekstenzivno iskustvo u navedenoj oblasti prava, koje je stečeno kroz dugogodišnje savetovanje i zastupanje najstarijeg i najvećeg proizvođača mineralne vode u Srbiji, većeg broja Klijenata iz oblasti rudarstva, zatim učešće u prvom pionirskom poduhvatu ispitivanja uslova za izgradnju vetroparkova u Republici Srbiji, kao i savetovanje i zastupanje internacionalog upravljača otpadom, koji je prvi u Srbiji uveo moderne standarde upravljanja otpadom pri izgradnji deponija u Kikindi i Lapovu.

 

 

LP kancelarija pruža različite usluge iz oblasti energetike i prirodnih resursaa naročito:

  • Savetovanje klijenata u vezi sa obnovljivim izvorima energije, razvojem elektrana, vetroparkova, hidroelektrana i fotonaponskih elektrana

  • Savetovanje o pitanjima prirodnih resursa, zaštite životne sredine, zagađivanje vodom i upravljanje otpadom

  • Greenfield & brownfield investicije

  • Akvizicije i koncesije

  • Privatizacija

  • Due diligence analiza

  • Rešavanje svih pitanja vlasništva koja uključuju i nalaženje lokacija za građenje, savetovanje o fazama gradnje, izrada potrebnih ugovora i pribavljanje građevinskih i upotrebnih dozvola

  • Zastupanje klijenata pred Agencijom za energetiku i nadležnim organima državne uprave u postupcima pribavljanja odgovarajućih dozvola
© 2017 Lazarević & Pršić advokati